ازدواج سرکان شن آلپ با دوست دختر خود سنگل ییلماز

بازیگر مشهور ترکیه ازدواج کرد

سرکان شن آلپ، بازیگر مشهور ترکیه با دوست دختر خود اسنگل ییلماز ازدواج کرد.

این زوج در ماه می گذشته عقد خود را در دفتر شهرداری ثبت کرده بودند.

بازیگر مشهور که به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانسته بود نزدیکان خود را به مراسم عقد دعوت کند، شب گذشته جشن ازدواج خود را برگزار کرد.

سرکان شن آلپ به دلیل شیوع ویروس کرونا، در جشن ازدواج خود نیز، تنها تعداد کمی از نزدیکانش را دعوت کرد.

تازه عروس و داماد تصاویر و ویدیوهای مراسم ازدواج خود را در حساب کاربریشان به اشتراک گذاشتند./کلبک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه