ابرو گوندش، به جای سدا سایان می‌آید

ابرو گوندش، به جای سدا سایان می‌آید

چندی پیش آجون ایلیجالی، مجری مشهور ترکیه از اعمال تغییراتی در داوران مسابقه صدای ترکیه خبر داده بود.

در پی اظهارات ایلیجالی، مشخص شد که سدا سایان، از این مسابقه جدا شده است.

حال پس از قطعی شدن داور جایگزین سدا سایان، نام وی در رسانه‌ها منتشر شد.

براین اساس قرار است ابرو گوندش، به جای سدا سایان بر صندلی داوری این مسابقه پرطرفدار بنشیند.

گفتنی است گوندش 3 سال پیش نیز داوری این مسابقه را بر عهده داشته است.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه