آشنایی با حروف پشت کارت کیملیک اقامت ترکیه

آشنایی با حروف پشت کارت کیملیک اقامت ترکیه

آشنایی با حروف پشت کارت کیملیک اقامت ترکیه

به عنوان یک خارجی، آشنایی با حروف کارت کیملیک اقامت ترکیه بسیار مهم است. این حروف به شما می گوید که چه نوع اقامتی دارید و چرا در ترکیه هستید.
اگر قصد دارید بیش از 90 روز در ترکیه بمانید، باید برای کارت اقامت کیملیک (Kimlik) اقدام کنید. این کارت شما را به عنوان یک خارجی ساکن ترکیه شناسایی می کند. در مقاله قبلی در مورد نحوه دریافت کارت اقامت ترکیه صحبت کردیم. در این مقاله توضیح خواهیم داد که حروف پشت کارت شما به چه معناست.

آشنایی با حروف پشت کارت کیملیک اقامت ترکیه
آشنایی با حروف پشت کارت کیملیک اقامت ترکیه

 حروف کارت کیملیک اقامت ترکیه

هر خارجی که کارت اقامت ترکیه دارد پشت کارت خود یک سری حروف دارد. این حروف نشان دهنده نوع اقامتی است که برای آن درخواست داده اند. هفت نامه مختلف وجود دارد و هر خارجی بسته به درخواست اقامت خود ترکیب متفاوتی از حروف دارد.

دانستن معنی حروف روی کارت اقامت ترکیه می تواند به شما در درک وضعیت اقامت خود و دلیل حضورتان در ترکیه کمک کند.

حرف A

اگر برای تحقیقات علمی در ترکیه هستید و برای اقامت اقدام کرده اید، حرف A در پشت کارت شما خواهد بود.

حرف B

اگر در ترکیه ملک خریده اید و ملک دارید، حرف B در پشت کارت شما خواهد بود.

حرف Ç

اگر برای شرکت در دوره های آموزشی درخواست اقامت داده اید، حرف Ç در پشت کارت شما خواهد بود.

حرف D

اگر برای ادامه تحصیل در ترکیه هستید و برای اقامت دانشجویی درخواست داده اید، حرف D در پشت کارت شما خواهد بود.

حرف E

اگر برای اقامت توریستی (اقامت با اجاره ملک) درخواست داده اید و قصد اقامت کوتاه مدت را دارید، حرف E در پشت کارت شما خواهد بود.

حرف F

اگر برای درمان پزشکی در ترکیه هستید و برای اقامت پزشکی درخواست داده اید، حرف F در پشت کارت شما خواهد بود.

حرف J

اگر از طریق سرمایه گذاری اقامت گرفته اید، حرف J در پشت کارت شما خواهد بود.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه