آشتی مصطفی صندل و دوست دخترش ملیس سوت

آشتی مصطفی صندل و دوست دخترش

مصطفی صندل، خواننده مشهور ترکیه با دوست دخترش ملیس سوت شوروپ آشتی کرد.

صندل که 6 ماه پس از آغاز رابطه عاطفی‌اش تصمیم به جدایی گرفته بود، یک سال بعد، در روزهای قرنطینه تصمیم گرفت دوباره شانسی جدید به رابطه‌اش بدهد.

گفتنی است مصطفی صندل 50 ساله 19 سال از ملیس 31 ساله بزرگتر است./جاده

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه