آشتی آلیشان و ماهسون کرمیزیگول بعد از 20 سال

آشتی آلیشان و ماهسون کرمیزیگول بعد از 20 سال

ماهسون کرمیزیگول و آلیشان، دو خواننده ترکیه، پس از 20 سال با یکدیگر آشتی کردند.

این دو هنرمند ، 20 سال پیش پس از ورشکسته شدن شرکت موسیقی‌ای که با هم برای آن کار می‌کردند، به اختلاف برخورده و قطع ارتباط کرده بودند.

این دو خواننده در مدت 20 سال حتی یکبار هم در کنار هم دیده نشدند.

تا این که چندی پیش آلیشان به همراه خانواده‌اش در جاده تصادفی سهمگین کرد.

کرمیزیگول با شنیدن خبر تصادف دوست قدیمی‌اش، با بیان این که در چنین روزی قهر معنی ندارد، برای عیادت از آلیشان به خانه او رفت و دشمنی 20 ساله تبدیل به دوستی شد./کلبک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه