آجون ایلیجالی پدربزرگ شد

آجون ایلیجالی پدربزرگ شد

آجون ایلیجالی مجری مشهور و صاحب شبکه تلویزیونی تی‌وی8 ترکیه، پدر بزرگ شد.

بانو، دختر اول آجون ایلیجالی امروز صاحب فرزند دختر شد.

بانو، سه سال پیش با افه جیحون ازدواج کرده بود. دختر آجون ایلیجالی نام فرزندش را بگوم گذاشت.

گفتنی است آجون ایلیجالی تا کنون سه بار ازدواج کرده و بانو فرزند او از همسر اولش است.

ایلیجالی به جز بانو، 3 دختر دیگر از همسران دوم و سوم خودش دارد./کلبک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه