مد و زیبایی

شو لباس مجازی در کاخ اسحاق پاشا

شو لباس مجازی در کاخ اسحاق پاشا شوی لباس کلکسیون زمستانه 2021-2020 دوسسو دوسسی، در کاخ اسحاق پاشا، واقع در دوبایزید ترکیه، ضبط شد. این شوی لباس، همانند بسیاری از فشن‌شوهای اخیر، به دلیل شیوع ویروس کرونا، به صورت مجازی در معرض...

مقایسه ملک ها

مقایسه