شکایت سیبل جان از شبکه تلویزیونی «اوچان کوش»

شکایت سیبل جان از شبکه تلویزیونی «اوچان کوش»

سیبل جان، خواننده مشهور ترکیه از برنامه «HAYATIN İÇİNDEN» از تولیدات شبکه تلویزیونی اوچان کوش، شکایت کرد.

این خواننده مشهور دلیل شکایت خود را توهین و تحقیر مجریان برنامه علیه خود اعلام کرد.

در این راستا، با رای دادگاه، مجریان برنامه مذکور ارول کوسه، ایلکر کوچ و اسرا آیدوغدو از این پس اجازه صحبت کردن در مورد سیبل جان را نخواهند داشت.

همچنین مجریان مذکور به مدت 2 ماه اجازه ارتباط از طریق وسایل ارتباطی با جان را نیز ندارند.

در صورت عدم رعایت رای مذکور، هرکدام از مجریان به 3 تا 10 روز زندان محکوم خواهند شد./جاده

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه