شو لباس مجازی در کاخ اسحاق پاشا

شو لباس مجازی در کاخ اسحاق پاشا

شوی لباس کلکسیون زمستانه 2021-2020 دوسسو دوسسی، در کاخ اسحاق پاشا، واقع در دوبایزید ترکیه، ضبط شد.

این شوی لباس، همانند بسیاری از فشن‌شوهای اخیر، به دلیل شیوع ویروس کرونا، به صورت مجازی در معرض دید طرفداران صنعت مد قرار خواهد گرفت.

کاخ اسحاق پاشا که به عنوان لوکیشن ضبط فشن‌شوی مذکور انتخاب شده است، از قرن 17 تا‌کنون به عنوان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معماری سلجوقی و عثمانی شناخته می‌شود.

شو لباس مجازی در کاخ اسحاق پاشا  شوی لباس کلکسیون زمستانه 2021-2020 دوسسو دوسسی، در کاخ اسحاق پاشا، واقع در دوبایزید ترکیه، ضبط شد.

22 زن و 6 مرد مدل در این فشن‌شو، در مقابل دوربین قرار گرفتند./ان تی وی

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه