شبکه Atv ترکیه تصمیم به پایان سریال عشق صدا می کند گرفت

شبکه Atv ترکیه تصمیم به پایان سریال عشق صدا می کند گرفت.

طبق این تصمیم قسمت 5 قسمت آخر این سریال خواهد بود و احتمالاً تا قبل از ماه سپتامبر فیلمبرداری می شود تا بازیگران بتوانند در پروژه های جدید شرکت کنند.

این سریال که حضور ضعیفی داشت و علی رغم حضور چهره های برجسته ، نمی توانست مخاطب را به خود جلب کند ، پیش از این در زمان کرونا به تعویق افتاده بود.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه