سریال ترکی Şeref Bey شرف بی

فیلمبرداری سریال اینترنتی Şeref Bey به عنوان یک پروژه پلتفرم اکسن آغاز شده است.

این مجموعه طنز 10 اپیزودی توسط Most Yapim ، به کارگردانی Onur lnlü و نویسندگی Yusuf Reha Alp تهیه شده است.

اسامی بازیگران: Haluk Bilginer, Devrim Yakut, Serhat Kılıç , Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar , Ertan Saban, Beyti Engin, Şükran Ovalı

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه