سریالِ از پشتِ شعله ها

بازیگران Hazal Ergüçlü و Dilan Çiçek Deniz و Demet Evgar ایفاگرانِ نقشِ اصلیِ سریالِ از پشتِ شعله ها هستند.
این سریال برگرفته از سریالی فرانسوی با همین نام است و به کارگردانی Ahmet Katıksız کارگردان سریال Kara Para Aşk یا با نامِ فارسیِ عشقِ پولِ سیاه خواهد بود.

شرکت تهیه کننده Ay Yapım همچنان در جستجوی بقیه کادر بازیگران است.

داستان اصلی :آتش سوزی ای بزرگ و مهیب در سال ۱۸۹۷ زندگی و سرنوشتِ ۳ زن را به شکل بزرگی تغییر میدهد که در این بین خیانت ، کلاهبرداری و هوسرانی های گذری نقش بسزایی دارد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه