سرن سرنگیل: حادثه چه با آرایش و چه بی آرایش زشت است

سرن سرنگیل: حادثه چه با آرایش و چه بی آرایش زشت است

سرن سرنگیل، مجری مشهور ترکیه، در برنامه‌ای که اجرایش را بر عهده دارد، عبارت‌های عجیبی در مورد حادثه به کار برد.

ماجرا از این قرار است که حادثه در آگهی تبلیغاتی یکی از برندهای مشهور، بدون آرایش حضور یافته و به خبرنگاران گفته بود: با این کار خواستیم به زنان جسارت بدهیم. اولین بار است که زنی در یک آگهی تبلیغاتی بدون آرایش حضور پیدا می‌کند و به این موضوع افتخار می‌کنم.

سرنگیل در مورد این حرکت حادثه گفت: او چه با آرایش و چه بی آرایش زشت است.

مجری مشهور افزود: نگاهی به عکسش بیندازید. تو را به خدا کجای عکسش زیباست؟ البته که بدون آرایش نیست و علی‌رغم آرایش باز هم زشت است!/کلبک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه