زیردریایی مفقود شده هیتلر در آب های ساکاریا

زیردریایی مفقود شده هیتلر در آب‌های ساکاریا

زیردریایی U20، که طی جنگ جهانی دوم از طرف هیتلر برای مقابله با شوروی به دریای سیاه فرستاده شده بود، در اعماق آب‌های ساکاریا پیدا شد.

این زیر دریایی در عمق 20 متری و پوشیده از تورهای ماهیگیری یافت شد.

مهمت امین بیرپینار، معاون وزیر شهرسازی ترکیه، تصاویر این زیردریایی تاریخی را در حساب کاربری خود منتشر کرد.

وی اعلام کرد: این زیردریایی باید با تمیز شدن و رهایی از تورهای ماهیگیری، برای استفاده در صنعت گردشگری غواصی به کار برود./ان تی وی

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه