دختر ابراهیم تاتلیسس، پیشنهاد همخوانی جاستین تیمبرلیک را رد کرد

دختر ابراهیم تاتلیسس، پیشنهاد همخوانی جاستین تیمبرلیک را رد کرد

دیلان چیتاک، دختر ابراهیم تاتلیسس، امپراطور موسیقی ترکیه، گفت: چند سال پیش از طرف جاستین تیمبرلیک پیشنهاد همخوانی (فیت) دریافت کرده بودم، اما آن را رد کردم.

وی ادامه داد: وقتی جاستین تیمبرلیک به من گفت، لطفا با من یک فیت بده، من به او پشت کردم و گفتم ول کن جاستین را!

چیتاک که قرار است یک آلبوم از ترانه‌های پدرش را با صدای خودش منتشر کند، افزود: رد کردن پیشنهاد تیمبرلیک، بزرگترین افسوس عمرم است.

وی در خصوص نخستین آلبومش گفت: ترانه‌های پدرم را به سبک خودم اجرا خواهم کرد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه