ترجمه متن ترانه Senden Daha Güzel دومان

Kimseyi görmedim ben
هیچکس رو ندیدم من
Senden daha güzel
زیباتر از تو
Kimseyi tanımadım ben
هیچکس رو نشناختم من
Senden daha özel
خاص تر از تو
Kimselere de bakmadım
به هیچ کس هم نگاه نکردم
Aklımdan geçen
تویی که از فکرم می گذری
——————-
Kimseyi tanımadım ben
کسی رو نشناختم من
Senden daha güzel (5x)
زیباتر از تو (۵ بار)
——————-
Sana nerden rastladım
از کجا به تو برخورد کردم!
Oldum derbeder
در به در شدم
Kendimi sana sakladım
خودمو برای تو نگه داشتم
Senden daha güzel
زیباتر از تو ..!
Kimseleri de takmadım
هیچ کس رو هم توجه نکردم
Ölsem değişmem
اگه بمیرم هم عوض نمیشم

غــات مــهم آهـنگ رو یاد بگیرید ??

?Güzel [گوزَل]
?زیبا
?Özel [اُزَل]
?ویژه
?Akl+ım [آکلیم]
?عقل+م
?Nerden [نَردَن]
?از کجا
?Derbeder [دَربه دَر]
?در به در
?Kend+im+i [کَندیمی]
?خود+م+را
?Değışmek [دِعیشمِک]
?عوض شدن

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه