ترجمه متن ترانه Geri Dönüş Olsa مورات بوز

Bak bize, gerek yok söze
ببین ما رو، نیازی به حرف زدن نیست

Her bakış yüzünde, ayrılık kokuyor
هر نگاه و چهرت بوی جدایی میده …
——————-
Kalbinde bir çölde aşk
در قلبت، عشق در صحرایی سوزانه
Yangın da sönmüyor ..
که آتیشش هم خاموش نمیشه ….
Ardında korkular sinmiyor
در پشتت ترس ها مخفی نمیشه
———————
Yaşlardan bir gölde aşk
عشق در دریایی از اشک هاست
Ömründen süzülmüyor
که از عمرت جاری نمی شود …
İçinde dinmiyor
وجودت هم آروم نمی گیره …
————————
Geri dönüş olsa kalp …
اگه امکان برگشت باشه آیا گمان …
Sana geri dönmez mi ?
میکنی قلب پیشت بر نمی گرده؟
Gidilen o yolda ….
در آن راهی که می رود گمان …
Kaderi de yenmez mi
می کنی سرنوشت رو شکست نمیده؟
————————–
Gerçeği aşksa bir …
اگه اصل و حقیقت عشق باشه
Bakışa değmez mi ?
آیا دیگه ارزش یه نگاه رو نداره؟
Yalanı da olsa …
اگه دروغ هم داشته باشه …
Yazısını silmez mi
سرنوشتش رو پاک نمیکنه؟

غــات مــهم آهـنگ رو یاد بگیرید ??

?Bak [باک]
?نگاه کن
?Gerek [گِرَک]
?باید/اجبار
?Bakış [باکیش]
?نگاه
?Ayrılık [آیریلیک]
?جدایی
?Çöl [چُل]
?بیابان
?Yangın [یانگین]
?آتش
?Ard [آرد]
?دنبال، پِی
?Korku+lar [کُرکولار]
?ترس+ها
?Yaş [یاش]
?اشک/سن
?Göl [گُل]
?دریاچه
?Geri dönüş [گِری دُنوش]
?برگشت به عقب
?Kader+i [کادِری]
?تقدیر+را
?Gerçeğ+i [گَرچِعی]
?حقیقت+ش

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه