ترجمه متن ترانه Aşkın Olayım سیمگه

İnsan yalnız doğar da …
انسان تنها متولد میشه …
Yalnız ölmezmiş, n’aber?
اما تنها نمیمیره، چه خبر؟
Bizden uzak olsun keder
درد و غم از ما به دور باد
——————
Sormana hiç gerek yok
نیازی به پرسیدنت نیست
Yanmışım tarifi zor
سوخته ام تعریفش سخته
Söylerim günde bin kere
تعریف میکنم روزی هزار بار
———————
Yüzün gülünce, güneş doğar ya
تا صورتت می خنده، خورشید طلوع میکنه اخه

Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
چشمهایم رو می بندم، گلها در یک آن میشکفند

İşte seninle bir ömür böyle …
در واقع با تو به اندازه یک عمر اینچنین …

Güller, güneşler dolup ellerimizde
گل ها و خورشیدها در دستانمان پر شده اند
——————
Söylenmedi hiç, sana layık düşler,
گفته نشد اصلا، رویاهای در خور برای تو

Benden önce, Tutsak yüreğim,
قبل از من ، دلم گرفتار و اسیر هست …

Biliyorsun sende, ince ince
میدونی در نزد تو ، به ظرافت و آرامی

Yangın yeri hep buralar sayende
آتشکده هست اینجاها در سایه ی تو

Yok şikayet, Gel bir sarayım,
شکایتی نیست، بیا در آغوشت بگیرم

Aşkın olayım …
تا عشق تو بشوم …

غــات مــهم آهـنگ رو یاد بگیرید ??

?Yalnız [یالنیز]
?تنها
?Uzak [اوزاک]
?دور
?Gerek [گِرَک]
?باید، اجبار
?Tarif [تاریف]
?تعریف، توصیف
?Zor [زُر]
?سخت، دشوار
?Bin [بین]
?هزار
?Güneş [گونِش]
?خورشید
?Gül+ler [گولَّر]
?گل+ها
?Bir Anda [بیر آندا]
?در یک لحظه
?Ömür [عُمور]
?عمر
?Böyle [بُیله]
?اینگونه
?Düş+ler [دوشلِر]
?رویا+ها
?İnce [اینجه]
?ظریف
?Yangın [یانگین]
?آتش

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه