ترجمه آهنــگ Sevdim Sadece از ابرو گوندش

Olmaz sana kalpten sitemim
سرزنشی از قلب برای تو ندارم

Her ne dersem dilimden
هر چه می گویم از زبانم هست

Eğer seni incitirse bu kalp
اگر این قلب تو را برنجاند

İnan sökerim yerinden.
باور کن از سر جاش درمیاورم
——————-
Anlamıyorsun gönül derdinden
درد دل را نمیفهمی
Neler çektim elinden
چه ها کشیدم از دستت
Kaç kere kırdın,
چند دفعه شکستی،
Kaç kere üzdün
چند دفعه ناراحت کردی
Beni perişan ettin sen
من رو پریشان کردی
—————
Yine de ah etmedim,
باز هم آه نکشیدم
Yine de ah etmedim.
باز هم آه نکشیدم
Sadece sevdim,
فقط عشق ورزیدم
Sadece sevdim ben.
فقط عشق ورزیدم من
——————-
Kıymaz sana kalpten bu yürek
این دل تو رو قلبا بی رحمی نمیکنه

Her ne dersem dilimden
هر چه که می گویم از زبانم هست

Senin için atmazsa bu kalp
اگر این قلب برای تو به تپش نیفته

Söküp atarım yerinden.
از جاش بیرون میکشم و بیرون میندازم

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه