اونر ارکان و اجه یاشار، بازیگران سریال «گودال»، وارد رابطه عاطفی شدند

پدر و دختر سریال «گودال» عاشق هم شدند

اونر ارکان و اجه یاشار، بازیگران سریال «گودال»، وارد رابطه عاطفی شدند.

شنیده‌ها حاکی از این است که این زوج بازیگر مدتی است رابطه عاطفی خود را آغاز کرده و سعی دارند این رابطه را دور از چشم نگه دارند.

اونر ارکان بازیگر نقش سلیم و اجه یاشار بازیگر نقش کاراجا در سریال «گودال» هستند.

فاصله سنی این دو بازیگر مشهور 14 سال است. اجه یاشار 26 ساله و اونر ارکان 40 ساله، هنوز چیزی در مورد این رابطه عاطفی به زبان نیاورده‌اند./جاده

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه