آلبوم جدید ماهسون کرمزی گول 2022 پس از 16 سال

آلبوم جدید ماهسون کرمیزی گول 2022 پس از 16 سال

ماهسون کرمیزی گول، خواننده مشهور ترکیه پس از 16 سال آلبوم جدید خود را روانه بازار می کند.

خواننده مشهور با انتشار عکسهای خود در حساب کاربری اش، عکس روی آلبوم را به رای گیری گذاشت.

کرمیزی گول، عکس انتخاب شده از طرف طرفدارانش را به عنوان عکس روی جلد آلبوم انتخاب کرد.

آلبوم جدید خواننده مشهور روز اول ژانویه راهی بازار خواهد شد./

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه