کشف گور دسته جمعی در ترمینال تاریخی استانبول

کشف بقایای گور دسته‌جمعی، در ترمینال تاریخی استانبول

سازه های مرمر حاوی گورهای دسته جمعی در حین حفاری در ترمینال تاریخی استانبول در منطقه کادیکوی کشف شد.

این احتمال وجود دارد که این سازه متعلق به یک بنای مقدس باشد.

کشف بقایای گور دسته‌جمعی، در ترمینال تاریخی استانبول

کشف بقایای گور دسته‌جمعی، در ترمینال تاریخی استانبولکاوش در ترمینال تاریخی حیدرپاشا در استانبول در سال 2018 آغاز شده است ، با کشف سازه های مرمر حاوی گورهای دسته جمعی ، برگ جدیدی در تاریخ استانبول باز می شود.

به گفته یک باستان شناس که در حال کاوش است ، این سازه هیچ شباهتی به کلیسا ندارد و نمونه مشابه آن هنوز کشف نشده است.

توجه به جزئیات در ساخت کف سازه با سنگ مرمر و وجود گورهای دسته جمعی می تواند حکایت از قداست مکان ذکر شده داشته باشد.

.

کشف بقایای گور دسته‌جمعی، در ترمینال تاریخی استانبول
کشف بقایای گور دسته‌جمعی، در ترمینال تاریخی استانبول

تاکنون 18،000 سکه مربوط به قرن هفتم قبل از میلاد در حین حفاری ها کشف شده است.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه