اقامت و پاسپورت ترکیه

سربازی اتباع خارجی که تابعیت ترکیه را دریافت کرده اند

سربازی اتباع خارجی که تابعیت ترکیه را دریافت کرده اند

سربازی اتباع خارجی که تابعیت ترکیه را دریافت کرده اند همانند هر شهروند ترکیه که ملزم به رفتن به خدمت سربازی در ترکیه می باشد ، برای اتباع خارجی که تابعیت ترکیه را بدست آورده اند ، ملزم به سپری کردن دوره سربازی می...

اقامت ترکیه با اجاره خانه

اقامت ترکیه با اجاره خانه اگر به دنبال به روزترین اطلاعات درباره اخذ اقامت ترکیه با اجاره ملک یا همان اقامت توریستی ترکیه هستید، این مقاله برای شما نوشته شده است. پس از مطالعه این مقاله تا انتهای آن‌ ، به صورت کامل...

مقایسه آگهی ها

مقایسه