هزینه های اجازه اقامت در ترکیه

هزینه های اجازه اقامت در ترکیه

هزینه های اجازه اقامت در ترکیه در سال (2020) شامل موارد زیر می باشد

  • هزینه کارت مجوز اقامت :  ۸۳ لیر
  • هزینه مجوز اقامت :  ۵۲۰ لیر
  • هزینه بیمه های درمانی : ۱۲۵۰ – ۱۵۰ لیر (بر حسب سن فرد متفاوت و برای اتباع خارجی زیر ۶۵ سال اجباری است)
  • هزینه دفترخانه و مترجم :  ۱۵۰ لیر (حداکثر)

بیمه

سنهزینهسنهزینه
۱۸-۲۵۱۴۵ لیر۴۱-۵۰۳۱۰ لیر
۲۶-۳۰۱۹۵ لیر۵۱-۵۵۴۱۰ لیر
۳۱-۳۵۲۰۹ لیر۵۶-۶۰۴۷۰ لیر
۳۶-۴۰۲۳۵ لیر۶۱-۶۴۷۴۰ لیر

نکته مهم: هزینه های مجوز اقامت برای کودکان ، نصف بزرگسالان است.

منابع: atakurumsal.com

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه