هزینه های اجازه اقامت در ترکیه

هزینه های اجازه اقامت در ترکیه

هزینه های اجازه اقامت در ترکیه در سال (2020) شامل موارد زیر می باشد

  • هزینه کارت مجوز اقامت :  ۸۳ لیر
  • هزینه مجوز اقامت :  ۵۲۰ لیر
  • هزینه بیمه های درمانی : ۱۲۵۰ – ۱۵۰ لیر (بر حسب سن فرد متفاوت و برای اتباع خارجی زیر ۶۵ سال اجباری است)
  • هزینه دفترخانه و مترجم :  ۱۵۰ لیر (حداکثر)

بیمه

سن هزینه سن هزینه
۱۸-۲۵ ۱۴۵ لیر ۴۱-۵۰ ۳۱۰ لیر
۲۶-۳۰ ۱۹۵ لیر ۵۱-۵۵ ۴۱۰ لیر
۳۱-۳۵ ۲۰۹ لیر ۵۶-۶۰ ۴۷۰ لیر
۳۶-۴۰ ۲۳۵ لیر ۶۱-۶۴ ۷۴۰ لیر

نکته مهم: هزینه های مجوز اقامت برای کودکان ، نصف بزرگسالان است.

منابع: atakurumsal.com

  اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه