پزشکی

آثار منفی کمبود کالری هنگام کاهش وزن در بیمارای کرونا

خبرگزاری مهر ، سوده رازقی اظهار داشت : اگر برای کاهش وزن از برنامه و شمارش کالری استفاده می کنید ، به خاطر داشته باشید که مقدار انرژی دریافتی در روز به کمتر از 1200 کیلوکالری نمی رسد و کاهش این مقدار سیستم ایمنی بدن را ضعیف می...

مقایسه ملک ها

مقایسه