جریمه های رانندگی در ترکیه

رانندگی در ترکیه بسیار ساده است، به خصوص اگر شما از کشوری آمده باشید که آنجا نیز از سمت راست جاده رانندگی می کنند؛  در عین حال، درنظر داشته باشید آنها دارای سبک رانندگی مخصوص به خود  همانند سایر نقاط جهان می باشند.

جریمه های رانندگی در ترکیه به لیر

عبور از چراغ قرمز ۲۳۵ لیر
عدم استفاده از کمربند ایمنی ۱۰۸ لیر
استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی ۲۳۵ لیر
توقف و تقدم در محل عابر پیاده ۴۸۸ لیر
حرکات نمایشی (دریفت و دستی) ۵۰۱۰ لیر
استفاده از اگزوز های صدا دار ۱۰۰۲ لیر
استفاده از پرژکتور و نور غیر عادی (زنون) ۱۰۰۲ لیر
استفاده از ماشین بدون معاینه فنی ۲۳۵ لیر
مسببین ترافیک ۱۰۰۲ لیر
تغییر آنی لاین ها و ایجاد ترافیک ۱۰۰۲ لیر
حرکت در سمت مخالف جاده ۱۰۰۲ لیر
تجاوز از سرعت مجاز از ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر ۲۳۵ لیر
تجاوز از سرعت مجاز از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر ۴۸۸ لیر
تجاوز از سرعت مجاز بالای ۵۰ کیلومتر ۱۰۰۲ لیر
عدم پرداخت عوارض بزرگراه ۱۰۰۲ لیر
رانندگی بدون گواهینامه ۲۰۱۸ لیر
مصرف داروها و مواد محرک در هنگام رانندگی ۵۱۶۷ لیر
نصب پلاک برخلاف مقررات ۴۱۲ لیر
استفاده از وسایل نقلیه بدون پلاک ۱۶۹۸ لیر
استفاده از پلاک جعلی ۵۰۰۰ لیر

راه ندادن به عابران در محل خط کشی عابر پیاده ۶۷۸ لیر

رانندگی در حالت مستی
بار اول ۱۰۰۲ لیر
بار دوم ۳۲۵۶ لیر
بار سوم ۴۰۱۸ لیر جریمه دارد

سایر مواردی که شامل جریمه رانندگی در ترکیه می شود

آلودگی صوتی و بالا بودن صدای موسیقی در خودرو
استفاده نکردن از مه شکن در هنگام مه و یا بارندگی
تغییر حالت استاندارد خودرو (تغییر حالت اولیه ، رنگ خودرو)
انداختن زباله از داخل ماشین به بیرون
ترک محل حادثه در هنگام تصادف
استفاده از خودرو و رانندگی در شرایط غیر معمول و غیر حالت طبیعی
پارک خودرو در محل پارک ممنوع ، پیاده روها، ایستگاه ها

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه