بورسا

روستای تاریخی جومالی کیزیک بورسا ترکیه

روستای تاریخی جومالی کیزیک بورسا ترکیه

 جومالی کیزیک بورسا ترکیه روستایی دوست داشتنی در منطقه مرمره با کوچه ها و خیابان هایی که رنگ و بوی تاریخ دارند. این دهکده میزبان گردشگرانی است که درباره زندگی امپراتوری عثمانی در آناتولی کنجکاو هستند. جومالی کیزیک به...

کلیسا غوطه ور ایزنیک

کلیسا غوطه ور ایزنیک

کلیسا غوطه ور ایزنیک ، یکی از مهمترین اکتشافات تاریخی در ترکیه شهر ایزنیک در استان بورسا ترکیه قرار دارد که ترک ها به  این شهر و سنت کاشی کاری عثمانی و تاریخ غنی آن افتخار می کنند ، یکی از شهر هایی است که در شکل گیری...

شهر بورسا ترکیه

بورسا یکی از شهرهای تاریخی ترکیه است که در جنوب شرقی دریای مرمره واقع شده است. شهر بورسا در ترکیه به دلیل داشتن مراکز خرید و بازارهای مختلف مشهور است. در شهر بورسا جاذبه های توریستی و تاریخی که از زمان حکومت عثمانی تا به امروز...

مقایسه آگهی ها

مقایسه