یاسمین شفکاتلی ( نامزد ایدو تاتلیسس ) و تاریخ عروسی

یاسمین شفکاتلی ( نامزد ایدو تاتلیسس ) ، روز گذشته در منطقه ببک استانبول دیده شد و به خبرنگارها درباره تاریخ ازدواجشون گفت :

سلامت باشیم فقط ، چجوری بودن عروسی مهم نیست ، کلا نه لباس عروس پرو کردم نه هیچ کار دیگه ایی ، هنوز هیچی مشخص نیست

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه