گوکان اوزاوغوز برای اولین بار عکس دخترش عایشه را منتشر کرد

گوکان اوزاوغوز برای اولین بار عکس دخترش عایشه را در اینستاگرام خود منتشر کرد

خواننده مشهور برای اولین بار عکس دخترش را منتشر کرد

گوکان اوزاوغوز ، خواننده مشهور ترکیه که خوانندگی گروه آتنا را بر عهده دارد، برای اولین بار عکس دخترش عایشه را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

گوکان اوزاوغوز که صاحب 3 فرزند است، با دقت و وسواس زیادی سعی در دور نگه داشتن فرزندانش از دوربین‌ها دارد.

وی که برای اولین بار عکس دخترش را در اینستاگرامش منتشر می‌کرد، زیر پست خود نوشت: سلام، می‌توانم یک عکس بگیرم؟

عایشه دریا، دختر اوزاوغوز در حال حاضر 7 سال دارد.

  پدر مهمت شف سرآشپز مشهور ترکیه درگذشت

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه