گشایش نخستین مرکز مقابله با استثمار کودکان در ازمیر

گشایش نخستین مرکز مقابله با استثمار کودکان در ازمیر 

انجمن مبارزه با استثمار کودکان «Saadet Öğretmen» نخستین دفتر مقابله با استثمار کودکان اروپا را در ازمیر افتتاح کرد.

سعادت اوزکان، معلمی که باعث دادگاهی شدن یکی از مدیران مدرسه متجاوز به کودکان شده بود، در این آئین حضور داشت.

تعداد زیادی از چهره‌های هنری، سیاسی و اقتصادی در گشایش این مرکز گردهم آمدند.

ازگی مولا، بازیگر مشهور ترکیه، در این آیین در حالی که بغض کرده بود، گفت: با دردی که قلبم را می‌فشرد به اینجا آمدم.

وی افزود: کودکانی که با دردهایشان دست به گریبان بودند، دیگر تنها نیستند. اینجا قهرمانی مانند سعادت اوزکان داریم. چرا که دوست داشتن تنها راه نجات ماست./کلبک

 

  گالاتاسارای، قرارداد رودریگز را فسخ کرد

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه