گردشگرانی که به ترکیه می‌آیند، مورد آزمایش کرونا قرار خواهند گرفت

گردشگرانی که به ترکیه می‌آیند، مورد آزمایش کرونا قرار خواهند گرفت

گردشگرانی که به ترکیه می‌آیند، مورد آزمایش کرونا قرار خواهند گرفت

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، ابراهیم کالین گفت: انتظار داریم صنعت گردشگری از اواسط ژوئن فعال شود.

کالین ادامه داد: قدم‌های آغاز دوباره گردشگری ترکیه، هیچ تضادی با تدابیر سلامت نخواهند داشت و گردشگران ورودی ترکیه مورد آزمایش کرونا قرار خواهند گرفت.

وی افزود: هنور نمی‌دانیم ویروس چه تغییراتی خواهد داشت، اما در سه مورد ماسک، فاصله‌گذاری اجتماعی و بهداشت، قوانین را ادامه خواهیم داد./ان تی وی

 

  برداشت گل نرگس در شهر ازمیر

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه