کوزوو در سال 2022 بیشترین واردات را از ترکیه داشت

کوزوو در سال 2022 بیشترین واردات را از ترکیه داشت

آگرون لوگالیو، مدیر گمرک کوزوو در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که حجم واردات این کشور در سال 2022 در حدود 5.6 میلیارد یورو بود که ترکیه در فهرست کشورهایی که بیشترین واردات را دارند، رتبه اول را به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به اینکه این رقم در مقایسه با سال 2021 تقریبا یک میلیارد یورو افزایش یافته است، گفت که در سال 2022 میزان صادرات کشورش بالغ بر 869 میلیون یورو بوده است.

لوگالیو افزود که ترکیه کشوری است که ما بیشترین واردات را از آن داریم. این تا حدودی به دلیل کاهش تعداد خودروهایی است که عمدتا از آلمان به دلیل تغییر قیمت خودرو در سطح جهانی و عرضه آن محدود شده است.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه