کنار گداشتن اوزان گوون از کادر بازیگری سریال بابیل

اوزان گوون ، که ادعا میشه دوست دختر سابقش دنیز بولوت سوز رو کتک زده ، از کادر بازیگری سریال بابیل به خاطر این موضوع کنار گذاشته شد

کادر سریال بابیل Babil آخر هفته به ست فیلمبرداری بازمیگردنند. ولی این که اوزان گوون Ozan Güven که اسمش با خشونت (علیه دنیز بولوتسوز) مطرح شده به کارش ادامه دهد یا نه مورد بحث است.

شنیده ها حاکی از این است که شرکت آی یاپیم پس از باز کردن پرونده حقوقی علیه وی و در نظر گرفتن نظرات آینده مردم و فشار تبلیغ کنندگان ، تصمیم گرفته است تا با اوزان گون به راه خود ادامه ندهید.

اوزان گوون با اتهام خشونت در ماه ژانویه ۲۰۲۱ در مقابل قاضی حاضر خواهد شد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه