کمک مجری مشهور به 10 زن نیازمند

کمک مجری مشهور به 10 زن نیازمند

کمک مجری مشهور به 10 زن نیازمند

بورجو اسمر سوی، مجری مشهور تلویزیون ترکیه، به 10 زن قربانی خشونت که به تنهایی مسئولیت زندگی را بر دوش می‌کشند، کمک کرد.

اسمر سوی در قالب کمپین حمایتی «خانه سرشار از زندگیست» 10 بسته مواد غذایی را آمده کرده و خودش تحویل این زنان نیازمند داد./کلبک

  تولد اوغوزهان کوچ در قرنطینه

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه