پیشنهاد ارمنیان ترکیه در مورد ایاصوفیه: برای عبادت هر دو دین استفاده شود

پیشنهاد ارمنیان ترکیه در مورد ایاصوفیه: برای عبادت هر دو دین استفاده شود

در پی داغ شدن مباحث تبدیل موزه ایاصوفیه به مسجد، پاتریکخانه ارمنیان ترکیه، پیشنهاد استفاده منسوبین هر دو دین اسلام و مسیحیت را مطرح کرد.

ساحاک ماشالیان، پاتریک ارمنیان ترکیه در این خصوص گفت: ایاصوفیه برای عبادت گشوده شود. معبد به اندازه کافی بزرگ است. فضایی هم برای مسیحان اختصاص داده شود. دنیا آشتی دینی و بلوغمان را تحسین کند. ایاصوفیه تبدیل به سمبل صلح قرن و انسانیت شود.

وی در توییتر خود افزود: آیا خیلی دور از ذهن است؟ مگر همه‌مان زیر گنبد یک آسمان عبادت نمی‌کنیم؟ گنبد ایاصوفیه را هم می‌توانیم شریک شویم. حتی اگر اعتقاداتمان هم متفاوت باشد، مگر همه‌مان به یک خدای واحد ایمان نداریم؟/خبرترک

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه