پیام تهدیدآمیز به همسر کیوانچ تاتلیتو

پیام تهدیدآمیز به همسر کیوانچ تاتلیتو

کیوانچ تاتلیتو بازیگر مشهور ترکیه، پیش‌تر از فردی که برایشان نامه تهدیدآمیز ارسال کرده بود، شکایت کرده و رای دوری برای وی گرفته بودند.

این زوج مشهور این بار به دلیل عدم رعایت رای دادگاه، درخواست زندان برای فرد مذکور دادند.

این فرد به رستورانی که باشاک دیزر مدیریتش را بر عهده دارد، حمله کرده است.

وی همچنین با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به باشاک دیزر گفته است: همسرت خواهت مرد، امیدوار نباش.

گفتنی است دادگاه درخواست زندان برای فرد تهدیدکننده را رد کرده است./جاده

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه