پایان فصل اول سریال خانه تو سرنوشت توست

عصر چهارشنبه 11  تیر 1399 ، قسمت 12 از سریال خانه تو سرنوشت توست پخش خواهد شد ، این قسمت آخرین قسمت از فصل اول است.

عوامل این سریال اعلام کردند که فصل دوم را تا حد امکان پیش تولید می کنند و احتمالاً فصل دوم نیز از ماه اکتبر آغاز می شود.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه