هاکان آلتو به مدت 2 ماه به مرخصی پزشکی رفت

هاکان آلتو به مدت 2 ماه به مرخصی پزشکی رفت

هاکان آلتو خواننده مشهور ترکیه چندی پیش به دلیل بیماری، قبل از ضبط برنامه «ترانه‌ها ما را می‌خوانند» به بیمارستان منتقل شد.

پروفسور علی چتین، پزشک معالج آلتون در مورد وضعیت سلامتی هنرمند مشهور گفت: وضعیت عمومی وی در حال حاضر خوب است.

چتین ادامه داد: یک گرفتگی رگ داشت که آن را برطرف کردیم.

پولات یاغجی، تولیدکننده شوی تلویزیونی «ترانه‌ها ما را می‌خوانند» نیز در خصوص ادامه همکاری با آلتو گفت: هاکان به مدت 2 ماه به مرخصی پزشکی رفته و در بودروم استراحت خواهد کرد.

یاغجی ادامه داد: ضبط برنامه تلویزیونی‌مان را با هنرمندان میهمان ادامه خواهیم داد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه