موسسه فرهنگی یونس امره ترکیه کتابهای آموزش زبان ترکی را در اینترنت ارائه کرد

موسسه فرهنگی یونس امره ترکیه کتابها و جزوهای مورد نیاز برای آموزش زبان ترکی را به صورت دیجیتال در اینترنت ارائه کرد.

موسسه فرهنگی یونس امره ترکیه ، یکی از مو سسات برجسته در زمینه آموزش زبان ترکی به خارجی ها ، کتابها و جزوه هایی را برای زبان آموزان بصورت دیجیتالی در اینترنت تهیه می کند.

این مسسه کتابهای مقدماتی با عنوان “مجموعه کتابهای آموزش ترکی” و مطالب تکمیلی با عنوان “پرونده صوتی داستانهای ترکی یونس امره” را در فروشگاه آنلاین Google Play ارائه داد.

این موسسه که به طور رسمی و آنلاین با 58 مرکز فرهنگی در کشورهای مختلف به هزاران نفر زبان ترکی آموزش می دهد، در دوره اپیدمی کرونا نیز فعالیت های دیجیتالی خود را افزایش داده است.

موسسه یونس امره ترکیه از طریق وب سایت “www.learnturkish.com” به 381 هزار نفر از 194 کشور مختلف٬ زبان ترکی آموزش میدهد.

افراد با مراجعه به این سایت می توانند بدون نیاز به مربی زبان ترکی را یاد بگیرند. زبان آموزان می توانند سطح زبان ترکی خود را با فعالیت های یادگیری در زمینه های خواندن، گوش دادن، نوشتن، صحبت کردن و دستور زبان بهبود بخشند و در قسمت ارزیابی سطح یادگیری خود را بسنجند.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه