مصطفی صندل خون ایرانی در رگ‌هایم دارم

مصطفی صندل: خون ایرانی در رگ‌هایم دارم

مصطفی صندل، خواننده مشهور ترکیه، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اصالتا ایرانی است.

صندل گفت: پدربزرگ مادری‌ام متولد اصفهان است و به همین دلیل خون ایرانی در رگ‌هایم جریان دارد.

وی افزود: شاید یکی از دلایل علاقه متقابلم به ایرانیان همین خون ایرانی باشد.

این خواننده مشهور ادامه داد: پدربزرگم، یکی از هنرمندان شبکه تلویزیونی دولتی تی آر تی است.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه