مرت فیرات بازیگر مشهور ترکیه پدر می شود

بازیگر مشهور ترکیه پدر می‌شود

مرت فیرات، بازیگر مشهور ترکیه، که یک سال و نیم پیش ازدواج کرده بود، خبر بارداری همسرش ایدیل را در حساب کاربری‌اش منتشر کرد.

زوج خوشبخت در پست خود نوشتند: دلمان می‌خواست در روزهایی آرام‌تر و سلامت‌تر با در آغوش کشیدن عزیزانمان این خبر را بهشان بدهیم، اما قسمت به روزهای قرنطینه بود. ما منتظر فرزند هستیم. بسیار هیجان‌زده و خوشحالیم.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه