لباس عروس یک و نیم برابر وزن خود عروس

لباس عروس یک و نیم برابر وزن خود عروس

🔹شعله آلپ بازرگان ترکیه ای اهل بودروم برای مراسم عروسی خود لباسی سفارش داده است که وزن آن حدود ٧٠ کیلوگرم می شود این در حالیست که او خودش فقط ۴٨ کیلوگرم وزن دارد. 

🔹او لباس عروسی خود را در هندوستان سفارش داده است و برای دوختن و آماده کردن این لباس فوق سنگین ۴٨ استادکار به مدت ١٨٠ روز روی آن کار کرده اند.

🔹علت سنگینی زیاد این لباس عروسی سنگهای زینتی فراوانی است که در آن به کار رفته است. 

🔹نکته جالب اینجاست که عروس برای پوشیدن و تحمل سنگینی این لباس مجبور بوده است تمرینات ورزشی خاصی را انجام دهد و از نظر بدنی آمادگی لازم را پیدا کند.

🔹 گفته می شود هزینه تهیه این لباس بسیار فاخر ٣ میلیون لیره ترک شده است.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه