قدیر دوغولو مدیر برنامه های نسلیهان آتاگول شد

قدیر دوغولو، مدیر برنامه‌های همسرش شد

قدیر دوغولو، بازیگر جوان ترکیه، با تاسیس شرکت مدیریت برنامه، مدیر برنامه‌های همسرش نسلیهان آتاگول که او نیز بازیگر است، شد.

نسلیهان آتاگول برای لغو قرارداد خود با مدیر برنامه‌های سابقش، مبلغ کلانی به عنوان جریمه پرداخت کرد.

بدین وسیله، نسلیهان آتاگول، بازیگر مشهور ترکیه، نخستین مشتری شرکت همسرش شد.

آتاگول هم اکنون بازی در نقش اول سریال دختر سفیر را بر عهده دارد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه