فیزا جیولک به خاطر گاز گرفتن دست پلیس دادگاهی شد

بازیگر جوان ترکیه، به خاطر گاز گرفتن دست پلیس دادگاهی شد

فیزا جیولک، بازیگر جوان ترکیه، به خاطر گاز گرفتن دست پلیس در حین انجام وظیفه دادگاهی شد.

دادستان پرونده، با اتهام 3 جرم مختلف برای بازیگر جوان خواستار 6 ماه و 7 روز حبس و 9 هزار و 80 لیر جریمه نقدی شده بود.

ماجرا از این قرار است که فیزا جیولک هنگام مشاهده کنترل الکل رانندگان در یکی از مناطق استانبول، دست پلیس را گاز گرفته و تحت نظر گرفته شده بود.

وی همچنین در مراحل رسیدگی به پرونده نیز با مشت و لگد به ماموران پلیس حمله کرده بود.

مامور پلیس به دلیل توهین، شکستن تلفنش توسط جیولک و گاز گرفتن دستش درخواست 10 سال حبس برای وی کرده بود.

آخرین جلسه دادگاه این پرونده، به دلیل عدم حضور بازیگر جوان و وکیلش، اعلام رای نهایی را به زمان دیگری موکول کرد./کلبک

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه