فوت پسر حومیرا (حمیرا ) بازیگر ترکیه

بازیگر ، حومیرا (حمیرا ) متاسفانه پسر ۴۷ سالش رو از دست داده ، گفته میشه ؛ این بازیگر که ۲ روز بوده از پسرش خبر نداشته ،به خونه پسرش رفته و متاسفانه با بدن بی جان پسرش رو به رو شده

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه