فروش 2801 واحد مسکونی به اتباع خارجی در ترکیه طی ژوئیه

براساس داده‌های سازمان آمار ترکیه (TÜİK)، فروش مسکن به اتباع خارجی در ژوئیه 2023 با 28.9 درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به 2801 باب رسید.
میزان فروش مسکن در سراسر ترکیه طی ماه ژوئیه 109 هزار و 548 باب رقم خورد. سهم فروش مسکن به اتباع خارجی در کل میزان فروخته شده در ماه ژوئیه 2.6 درصد ثبت شد.
بیشترین تعداد مسکن‌های فروخته شده به اتباع خارجی با 996 باب در استان آنتالیا ثبت شد. استانبول با 832 باب خانه رتبه دوم را به خود اختصاص داد. استان مرسین نیز با 263 باب خانه در رده سوم قرار گرفت.
میزان فروش مسکن به اتباع خارجی در ترکیه طی ژانویه تا ژوئیه با 43.9 درصد نزول در قیاس با دوره مشابه سال قبل به 22 هزار و 76 باب رسید.
طی ماه ژوئيه به‌ترتیب اتباع روسیه، ایران، عراق و اوکراین بیشترین خرید مسکن را از ترکیه انجام دادند.
روس‌ها 772 با خانه، ایرانی‌ها 272 باب خانه، عراق‌ها 204 باب خانه و اوکراینی‌ها نیز 146 باب خانه خریدند.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه