فرح زینت عبدا… و دوغو دمیرکل از هم جدا شدند

زوج بازیگر از هم جدا شدند

فرح زینت عبدا… و دوغو دمیرکل، زوج بازیگر مشهور ترکیه در روزهای قرنطینه کرونایی از هم جدا شدند.

رابطه این زوج به شدت مورد توجه خبرنگاران بود، تا این که دوران قرنطینه کرونا بر رابطه عاطفی آنها نیز تاثیر گذاشت و از هم جدا شدند.

فرح زینت عبدا… که پیش از این با اسر یننلر، کمدین مشهور رابطه عاطفی داشت، پس از جدایی از دمیرکل عکسی مشترک از خودش و امراه کارادومان، خواننده شناخته شده ترکیه را در اینتساگرامش منتشر کرد.

5 روز پس از انتشار عکس فرح و امراه، دوست پسر سابق فرح، دوغو دمیرکل نیز عکس مشترکی از خود و زینب کوچاک( بازیگر) منتشر کرد.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه