صف طولانی ورود به مرکز خرید ترکیه

صف طولانی ورود به مرکز خرید

 

صف طولانی ورود به مرکز خرید ترکیه
صف طولانی ورود به مرکز خرید ترکیه

 

مراکز خریدی که از 21 مارس به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بودند، درهای خود را به روی مردم گشودند.

مردم برای ورود به مراکز خرید صف کشیدند و برخی با نشستن بر روی نیمکت‌ها در انتظار باز شدن این مراکز ماندند.

در هنگام ورود به این مراکز خرید، تب شهروندان اندازه‌گیری شده و محلول ضدعفونی کننده بهشان داده می‌شود.

همچنین برای جلوگیری از ازدحام، مسیر ورود مردم به داخل مرکز خرید توسط باندهای ویژه مشخص شد./خبرترک

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه