شوک استعفا در حزب عدالت و توسعه

شوک استعفا در حزب عدالت و توسعه

15 عضو حزب عدالت و توسعه ترکیه که در حال حاضر حزب حاکم این کشور نیز هستند، از عضویت خود در این حزب استعفا دادند.

یکی از مهمترین این اسامی، رئیس واحد زنان شهرستان قزل تپه استان ماردین است.

تمامی اعضای استعفا داده، به عضویت حزب تازه تاسیس آینده به رهبری احمد داوود اوغلو درآمدند.

احمد داوود اوغلو نیز پیش از این عضو حزب عدالت و توسعه بوده است.

امین الهان، سرپرست استانی حزب آینده در ماردین در این خصوص گفت: روند استعفاها از حزب عدالت و توسعه ادامه خواهد داشت./جمهوریت

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه