شروع رابطه دنیز جان آکتاش و هافسانور سانجاک توتان

طبق خبر نشریه ملیت ، دنیز جان آکتاش و هافسانور سانجاکتوتان ، که در سریال Ask Aglatir باهم همبازی بودند، در خارج از سریال هم وارد رابطه عاشقانه شدن.
این دو از تعطیلاتشون در بودروم عکسهایی جداگانه به اشتراک گذاشتند که یکی بودن منظره هاشون این سفر مشترک و رابطشون را علنی کرد

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه